+32 15 25 03 78
info@pauldemeutter.be

AANVULLING ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden betreffende de installatiedienst bij werken in regie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het werk in regie dat Elektriciteit Paul De Meutter CV, hierna te noemen ‘installateur’, is overeengekomen met de opdrachtgever.

De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur hetzij van 07:30h tot 17:00h.

De techniekers van de installateur nemen in de voormiddag een korte pauze van 15 minuten ten laste van de klant, om een kleinigheid te eten.

Het uurtarief bedraagt 57€ tijdens de weekdagen. De uurtarieven buiten deze uren om of in het weekend zijn op aanvraag beschikbaar.

Het uurtarief voor tekenwerk bedraagt 85,50€ tijdens de weekdagen.

De uurlonen en kilometers worden aangerekend vanaf vertrek bij de installateur te Heist-op-den-Berg tot aankomst bij de installateur te Heist-op-den-Berg. Elk begonnen kwartier wordt aangerekend en de verplaatsingskosten bedragen 0,65€ per gereden kilometer.

De installateur is gerechtigd bij een opdracht vooruitbetaling te verlangen en deelbetaling in evenredigheid met de voortgang van het werk.

Na voltooiing van het werk ontvangt de opdrachtgever een eindafrekening van het werk met een duidelijke omschrijving van de gebruikte materialen, kilometers en uren.

Voor werken in regie kan u een prijsraming ontvangen. Dit is een raming van de materialen, uren, kilometers of vaste vergoeding. Bij opmaak van het factuur wordt deze aangepast naar de werkelijkheid.

De prijzen op onze offertes zijn 1 maand geldig en kunnen in deze periode nog wijzigen door verandering van koperkoers of prijswijziging van fabrikanten.

Al onze prijzen zij exclusief btw. Het standaardtarief is 21%. Wanneer de opdrachtgever voldoet aan de voorwaarden kan hij genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%.

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze algemene voorwaarden die te allen tijde na te lezen zijn op www.dmlights.be/terms.l.